Danh sách tốt nghiệp lớp Liên thông đại học, hệ chính quy – Tháng 5/2023

Danh sách tốt nghiệp lớp Liên thông đại học, hệ chính quy – Tháng 5/2023

Phòng Đào tạo nhắc sinh viên lưu ý các vấn đề sau:

  • Kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ Phòng Đào tạo trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố danh sách tốt nghiệp. Hạn chót là ngày 26/5/2023 .
  • Việc kiểm tra thông tin cá nhân là yêu cầu bắt buộc SV phải thực hiện, SV sẽ chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đúng theo quy định này.
  • Trường cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 29/5 đến ngày 07/6/2023. Khi đến nhận sv phải đem theo Biên nhận nộp hồ sơ xét tốt nghiệp.