DSSV cấm thi giữa kỳ môn Hóa đại cương 2

DSSV cấm thi giữa kỳ môn Hóa đại cương 2

Danh sách SV không đủ điều kiện dự thi giữa kỳ môn học Hóa đại cương 2.

Lí do: không tham dự đầy đủ giờ giảng lý thuyết theo quy định (tính đến ngày 25/7, đã giảng dạy 6 buổi lý thuyết, SV vắng trên 3 buổi đều không đủ điều kiện dự thi).
 

LỚP 1

 

STT

MSSV

HỌ và Tên

Tổng số buổi vắng (tính đến ngày 25/7/2018)

1

1319195

Hoàng Lê Bảo Long

6

2

1419397

Thạch Hoàng Phương

6

3

1517090

HOÀNG HỒNG NAM

6

4

1519086

ĐINH DUY KHOA

6

5

1519136

ĐẶNG TRẦN TRÍ NHẬT

6

6

1615282

HUỲNH THANH  PHÁT

6

7

1616061

NGUYỄN NGỌC  LINH

6

8

1619143

PHẠM NHỰT MINH

6

9

1715254

TRẦN HẢI QUÂN

6

10

1516084

LÊ VY NGỌC

5

11

1614126

TRẦN THANH  LÂN

4

12

1614330

Hoàng Ngọc  Thương

4

 

LỚP 2

 

STT

MSSV

Họ và Tên

Tổng số buổi vắng (tính đến ngày 25/7/2018)

1

1319413

Võ Thanh Toàn

5

2

1416057

Nguyễn Văn Hòa

6

3

1416458

Võ Như Thanh

6

4

1419125

Lương Tiến Hùng

6

5

1519019

LÊ HỒNG CƯỜNG

4

6

1520199

PHAN NGUYỄN SONG TOÀN

4

7

1521066

BÙI NHƯ SỸ

6

8

1621069

PHẠM NGỌC  THÀNH

6

9

1714013

TIẾT DUY VĨ HÀO

6

10

1715094

NGUYỄN KHẮC ĐỨC

6

11

1715098

LÊ THỊ KIM DUNG

6

12

1715210

NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC

6

13

1715216

CHÂU CHÍ NGUYỆN

6

14

1715285

NGUYỄN TIẾN THÀNH

6

15

1716024

NGUYỄN VĂN ĐỨC

6