DSSV đã tham gia Sinh hoạt công dân cuối khóa ngày 02/04/2023

DSSV đã tham gia Sinh hoạt công dân cuối khóa ngày 02/04/2023

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên đã tham gia Sinh hoạt Công dân Cuối khóa Chuyên đề A, năm học 2022-2023 ngày 02/04/2023, như sau:

  • DSSV tham gia Chuyên đề A:  xem file đính kèm

Hướng dẫn: Sinh viên nhấn tổ hợp phím CTRL+F, nhập MSSV và nhấn ENTER để kiểm tra tên trong danh sách.

Mọi thắc mắc, khiếu nại sinh viên liên hệ trực tiếp tại P.CTSV từ ngày ra thông báo đến ngày 07/04/2023. Sau thời gian quy định, những thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.