DSSV tiếp tục tham gia chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM lãi suất 0% ở học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 1)

DSSV tiếp tục tham gia chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM lãi suất 0% ở học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 1)

Căn cứ công văn số 108/QPT-TT&QHDN ngày 2/8/2023 của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM (QPT) về việc triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập lãi suất 0% tại ĐHQG-HCM học kỳ 1 năm học 2023-2024;

Căn cứ đơn đề nghị vay vốn các sinh viên đã được xét duyệt vay trước đó vay Chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM;
Căn cứ tiêu chí chương trình cho sinh viên vay ưu đãi học tập tại ĐHQG-HCM,
Sau khi rà soát, Nhà trường nhận được danh sách sinh viên đã được xét vay ở các năm trước được xét tiếp tục vay ở học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 1) theo văn bản số 226/QPT-TT&QHDN ngày 28/12/2023 như sau:
STT Họ tên Số tiền vay
1 NGUYỄN MINH PHÚC LỘC 6.382.000
2 BÙI THỊ MỸ HẠNH 4.816.000
3 NGUYỄN THỊ TRÚC THI 3.311.000
4 NGUYỄN HỮU CHÍNH 5.688.000
5 VÕ THANH LÂM 4.519.000
6 TRẦN HIẾU TÂM 19.128.000
7 VŨ ANH KHOA 15.787.500
8 LÝ MINH MẪN 6.678.000
9 HỒ THANH NHÂN 15.787.500
10 NGUYỄN THỊ XUÂN THẢO 5.066.000
11 LÊ HỒ MINH THƯ 12.470.500
12 HỒ QUỐC TUẤN 8.428.000
13 NGÔ NGUYỄN DUY NHÂN 13.260.000
. Danh sách này QPT sẽ chuyển đến ngân hàng BIDV để sinh viên tiến hành ký HĐ vay vốn với ngân hàng.
Sinh viên có thắc mắc vui lòng gửi thông tin về mail congtacsinhvien@hcmus.edu.vn trước ngày 03/1/2024 để nhà trường phản hồi với Quỹ Phát triển