Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2020

Dự kiến nâng bậc lương thường xuyên năm 2020

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với viên chức, Phòng Tổ chức – Hành chính đã lập danh sách nâng bậc lương dự kiến năm 2020.

Đề nghị các đơn vị rà soát hệ số lương theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01 – gặp Tường Vi) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn trước 16 giờ ngày 06/05/2020 để kiểm tra.

Để xem danh sách kèm theo, Thầy cô vui lòng đăng nhập vào https://portal1.hcmus.edu.vn/ (văn bản biểu mẫu – văn bản hành chính) để xem.

Trân trọng./.