Gia hạn hồ sơ học bổng JDS tại Nhật Bản 2018 (12/11/2018)

Gia hạn hồ sơ học bổng JDS tại Nhật Bản 2018 (12/11/2018)
Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin gia hạn deadline nộp hồ sơ hoc bổng JDS 2018 từ Văn phòng JDS. Học bổng JDS 2018 tiếp tục được gia hạn đến 17h00 ngày 12/11/2018 cho tất cả các ngành học để thu hút thêm nhiều ứng viên tiềm năng (thông báo gia hạn được đính kèm).

Các ứng viên quan tâm, vui lòng truy cập trang web của chương trình để chuẩn bị hồ sơ theo hạn mới: http://jds-scholarship.org/country/vietnam/apply.html

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng JDS theo địa chỉ:

JICE JDS Project Office in Vietnam
3rd Floor, VJCC Building
No. 91 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam
Tel: (84 24) 3934-7711   (84 24) 3934-7712
Fax: (84 24) 3934-7710
Email: jds.vietnam@jice.org
JDS website: http://jds-scholarship.org/

 
Phòng QHĐN trân trọng chuyển thông tin trên đến các đơn vị và trân trọng đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin đến các đối tượng có quan tâm. 
 
Trân trọng,