Hai Tạp chí Khoa học của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thêm vào danh sách của Scopus

Hai Tạp chí Khoa học của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được thêm vào danh sách của Scopus

Theo thông tin từ Scopus, ngày hôm qua, danh mục các tạp chí thuộc danh mục Scopus (tập đoàn xuất bản Elsevier) cập nhật đến tháng 04.2018 có 2 tạp chí của Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM gồm Biomedical Research and Therapy (ISSN 21984093); và Progress in Stem Cell (ISSN 21994633).

Nhằm thúc đẩy hoạt động xuất bản khoa học công nghệ tại Viện và tại Việt Nam, từ năm 2014 Viện Tế bào gốc đã xây dựng 02 tạp chí khoa học chuyên ngành, bao gồm Tạp chí Biomedical Research and Therapy (www.bmrat.org)  xuất bản các công trình khoa học công nghệ về y sinh học, sinh học, y học; và Tạp chí Progress in Stem Cell (www.cellstemcell.org) xuất bản các công trình khoa học công nghệ về tế bào, tế bào gốc.

Tạp chí Biomedical Research and Therapy

Tạp chí Biomedical Research and Therapy sau 2 năm xuất bản, tạp chí đã được chọn vào danh mục Emerging Sources Citation Index (ESCI) của Web of Science từ tháng 11/2016. Tạp chí liên tục phát triển từ năm 2014 đến nay với gần 300 bài báo được xuất bản, số lượt trích dẫn ngày càng tăng; số lượt truy cập vào website tạp chí tăng trưởng liên tục. Đến tháng 04/2018, tạp chí được thêm vào danh mục tạp chí của Scopus. Như vậy đến nay, tạp chí đã được liệt kê vào các cơ sở dữ liệu lớn Web of Science, Scopus, Embase, CABI, Scilit, Google Scholar…

Tạp chí Progress in Stem Cell đã được chọn vào danh mục cơ sở dữ liệu y sinh toàn cầu Embase vào năm 2015, chọn tuỳ theo bài vào Pubmed vào năm 2016. Tháng 04/2018, Tạp chí được chọn vào danh mục Scopus.Tạp chí Progress in Stem Cell 

Thông tin của Danh mục các tạp chí thuộc Scopus từ tháng 04.2018 tại đây: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

Hoặc download trực tiếp tại đây: Download the Source title list

Các tác giả được đăng bài miễn phí trên tạp chí Progress in Stem Cell và tác giả Việt Nam sẽ được giảm 40% phí đăng bài trên Tạp chí Biomedical Research and Therapy.

Từ năm 2018, Viện xuất bản thêm Tạp chí mới là Progress in Biology và Tạp chí Asian Journal of Health Sciences. Hai tạp chí mới này công bố miễn phí 100% các bài được nhận đăng đến hết năm 2018.

1/ Scopus là một sản phẩm của tập đoàn xuất bản Elsevier. Hiện nay Scopus là một cơ sở dữ liệu các công trình công bố có phản biện lớn nhất thế giới. Scopus ra đời từ năm 2004, đến nay Scopus có hơn 22.000 tạp chí từ hơn 5000 nhà xuất bản quốc tế. Tương tự Web of Science, để được chọn Scopus, các tạp chí phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu của tạp chí quốc tế có phản biện khoa học do Scopus đưa ra; do đó việc một tạp chí được đưa vào cơ sở dữ liệu Scopus hay Web of Science chứng tỏ tạp chí đó có chất lượng khoa học.

2/ Web of Science (WoS) là Cơ sở dữ liệu (CSDL) khoa học công nghệ đa ngành uy tín hàng đầu của thế giới. Đến nay WoS có 04 Bộ sưu tập danh giá bao gồm:
–       Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
–       Science Citation Index Expanded (SCIE)
–       Social Sciences Citation Index (SSCI)
–       Emerging Sources Citation (ESCI)
SCI là bộ sưu tập các tạp chí thuộc SCIE. SCIE là bộ sưu tập có uy tín nhất với mức độ ảnh hưởng lớn trong khoa học.

Hiện nay, WoS được sở hữu bởi công ty Clarivate Analytics; đây cũng là công ty đánh giá chỉ số ảnh hưởng của tạp chí (Impact Factor) mà toàn cầu đang sử dụng để đánh giá chất lượng tạp chí, bài báo.

Tin Viện Tế Bào Gốc

https://www.vinastemcelllab.com