HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 8 – KHÓA I (2020-2025)

HỘI NGHỊ HỘI ĐỒNG TRƯỜNG LẦN THỨ 8 – KHÓA I (2020-2025)

Sáng ngày 28/4/2022, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Trường lần thứ 8 – Khóa I (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Tại Hội nghị này, các thành viên Hội đồng trường đã cùng thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian sắp tới như:

  1. Thành lập Ban kiểm soát thuộc Hội đồng Trường.
  2. Giám sát tiến độ Kế hoạch chiến lược của Trường trong năm 2022 kết quả thực hiện Quý 1/2022.
  3. Thảo luận các nội dung về tài chính, cơ sở vật chất (Dự kiến học phí từng chương trình thuộc các khối ngành, các bậc đào tạo của trường; Đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất dùng chung năm 2022, Dự án đầu tư xây dựng dự kiến vay vốn HFIC;…).
  4. Thảo luận các nội dung về quản trị Nhà trường (Chủ trương về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trong trường; Danh mục vị trí việc làm;…)

Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 7 diễn ra vào tháng 01/2022, Hội đồng trường đã thông qua các văn bản quan trọng như: Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng trường (tạm thời), Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở, Quy chế tài chính (tạm thời).