Hội thi sáng tạo giáo dục Créathon 2018

Hội thi sáng tạo giáo dục Créathon 2018

Hội thi sáng tạo giáo dục CRÉATHON 2018, do Trường Đại học Poitiers, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghệ số (SPN) và Mạng lưới Phát triển Nội dung Sư phạm (Canopé) thuộc Bộ Giáo dục Pháp cùng phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của hội thi là nhằm phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ mới và tư duy sáng tạo trong dạy học nói riêng, giáo dục nói chung (trong mọi tình huống, bối cảnh, kể cả tự học và học tập suốt đời).

Đối tượng của hội thi là các nhóm từ 3 đến 5 người, thuộc mọi lứa tuổi hoặc thành phần nghề nghiệp (học sinh, sinh viên, giáo viên, doanh nhân…), với ít nhất 1 người biết tiếng Phápđể trình bày nội dung thi bằng tiếng Pháp.

Thời gian thi: vòng 1 diễn ra ngày 16/05/2018, thông qua mạng lưới các Campus numérique francophone của AUF. 5 đội trúng tuyển sẽ được hỗ trợ phát triển đề án trong vòng 5 tháng, và đài thọ chi phí tham gia Hội nghị Công nghệ Giáo dục Châu Âu (Campus e-éducation – C2E) từ 08 đến 12/10/2018 tại Poitiers, Pháp.

Hạn chót đăng kí: ngày 09/05/2018.

Phiếu đăng ký: https://www.reseau-canope.fr/creathonc2e/

Thông tin chi tiết bằng tiếng Việt trong đính kèm, bằng tiếng Pháp xem tại website của AUF (https://www.auf.org/europe-ouest/nouvelles/actualites/participez-creathon-2018/) và C2E (https://www.c2e-poitiers.com/creathon-2018/).