Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên  thiết bị di động thông minh

Kính gửi: Các đơn vị trong trường

 

Thực hiện Công văn số 3126/BHXH-TTPTĐT ngày 08/12/2020 của cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động thông minh;

VssID hướng tới tích hợp tiện ích sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; giúp người tham gia thuận lợi trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến về BHXH, BHYT, BHTN; thanh toán trực tuyến… trong thời gian tới. Với những tính năng ưu việc trên, BHXH Tp.HCM đề nghị người tham gia BHXH thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị di động thông minh cá nhân.

Viên chức, người lao động (VC – NLĐ) vui lòng thực hiện như sau:

Bước 1: VC – NLĐ thực hiện cài đặt và đăng ký VssID theo hướng dẫn của cơ quan BHXH (tài liệu hướng dẫn được đính kèm).

Bước 2: Sau khi đăng ký VssID thành công, VC – NLĐ tải mẫu số 1, in, ký tên vào mẫu số 1 và vào danh sách, ghi số thứ tự trên danh sách lên góc phải của mẫu số 1 và nộp tại đơn vị.

Bước 3: Đơn vị tổng hợp mẫu số 1, danh sách ký nộp (sắp mẫu số 1 theo thứ tự danh sách) và gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (P.F.01) trước ngày 14/5/2021.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, thầy/cô vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách ThS. Nguyễn Lê Tường Vi qua email nltvi@hcmus.edu.vn để được hướng dẫn.

           Trân trọng./.