JAIST Fair 2018

JAIST Fair 2018

JAIST Fair 2018 – Hội thảo Giới thiệu Viện JAIST Nhật Bản
Japan Advanced Institute of Science & Technology (JAIST) – Website: www.jaist.ac.jp/english

Thời gian: 10g sáng, ngày 25/01/2018 (thứ 5)
Địa điểm: Phòng F.102 (lầu 1, dãy F) ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ

Đăng ký tham dự: bit.ly/IRPM-Register

Đăng ký tình nguyện viên: bit.ly/IRPM-Recruitment
(Số lượng: 02 – Công việc: Campus guide, Technician, Camera-man)

Danh sách GS phía Viện JAIST, Nhật Bản:
. Prof. Mizuhito Ogawa, School of Information Science
. Assoc. Prof. Masashi Akabori, School of Information Science
. Assoc. Prof. Nguyen Minh Le, School of Information Science

Chương trình:
. Giới thiệu Viện JAIST và các học bổng du học Nhật Bản
. Giải đáp thắc mắc của các bạn SV từ các GS Nhật Bản
. Vào cửa miễn phí với tất cả các bạn SV