Kế hoạch giảng dạy môn Hóa đại cương 1, HK1/2018-2019

Kế hoạch giảng dạy môn Hóa đại cương 1, HK1/2018-2019

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HK 1 – Năm học 2018-2019

Môn HÓA ĐẠI CƯƠNG 1

 

Giờ lý thuyết + bài tập trong lớp: 45 tiết

Dự kiến: 4t/tuần x 11-12 tuần

Giờ bài tập theo nhóm: 15 tiết (2,5t x 6 tuần), có 2 bài kiểm tra (giáo viên được tính 120 tiết/20 = 6 tiết trợ giảng/ nhóm)

 

NỘI DUNG DỰ KIẾN

Tuần

Ngày/Tháng/Năm

Lý thuyết

Bài tập

Lưu ý

20 – 26/08/2018

Giới thiệu môn học – Đại cương về nguyên tử. Cấu trúc vỏ nguyên tử

 

 

27/08 – 02/09/2018

LT mẫu nguyên tử Bohr – Thuyết cơ học lượng tử cho H và nguyên tử nhiều e

 

 

03 – 09/09/2018

Cấu hình electron nguyên tử. Bảng phân loại tuần hoàn

 

03/09 nghỉ bù lễ, đề nghị Thầy Dũng và Cô Thu sắp xếp dạy bù để kịp giờ BT

10 – 16/09/2018

Bảng phân loại tuần hoàn (tt). Liên kết (lk) trong kim loại, lk ion

BT1

 

17 – 23/09/2018

Lk CHT – Công thức Lewis

 

 

24 – 30/09/2018

Thuyết VSEPR

BT2

 

01 – 07/10/2018

Thuyết VB: lai hóa, lk sigma, pi

 

 

08 – 14/10/2018

Lk CHT trong mạng tinh thể, Thuyết MO, thuyết dãy.

BT3

(Kiểm tra)

 

15 – 21/10/2018

THI GIỮA KỲ

 

Nội dung đến VSEPR

10 

22 – 28/10/2018

Lực lk liên phân tử. Trạng thái khí

BT4

 

11 

29/10 – 04/11/2018

Trạng thái lỏng – Cấu trúc và tính chất của chất rắn.

 

 

12 

05 – 11/11/2018

Dung dịch. Ôn tập

BT5

(Kiểm tra)

 

13 

12 – 18/11/2018

Thầy cô có thể dạy bù

BT6

 

14 

19 – 25/11/2018

 

 

15 

26/11 – 02/12/2018

 

 

 

Tháng 01/2018

Thi học kỳ 1

 

 

 

LƯU Ý:

1/ THẦY CÔ DẠY LÝ THUYẾT CÓ THỂ DẠY NHANH HƠN KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÊN

2/ LỚP BÀI TẬP: CÓ THỂ KIỂM TRA Ở TUẦN BT5 HOẶC BT6

2/ THẦY CÔ DẠY BÀI TẬP LIÊN HỆ VỚI THẦY CÔ DẠY LÝ THUYẾT ĐỂ DẠY THEO ĐÚNG TIẾN ĐỘ CỦA LỚP

3/ THẦY CÔ DẠY BÀI TẬP NẾU THAY ĐỔI LỊCH DẠY VUI LÒNG BÁO VỚI SINH VIÊN

4/ BÀI TẬP LỚP CNTN CÓ THỂ KHÔNG THEO DỰ KIẾN TRÊN

5/ THẦY CÔ DẠY BÙ XIN BÁO GIÁO VỤ KHOA ĐỂ ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌC

Kiểm tra:

  • Giữa kỳ: 25% (tự luận) – thầy cô dạy lý thuyết có trách nhiệm soạn câu hỏi thi và gửi cho người chịu trách nhiệm tổng hợp đề (cô Loan + cô Thủy), sắp xếp chấm bài, trả bài và gửi điểm cho phòng khảo thí.
  • Trong lớp bài tập: 2 bài kiểm tra x 7.5% = 15%: thầy cô dạy bài tập có trách nhiệm ra đề, sắp xếp chấm bài, trả bài cho sinh viên và họp điểm với thầy cô dạy lý thuyết.
  • Cuối kỳ: 60% (trắc nghiệm + tự luận): thầy cô dạy lý thuyết có trách nhiệm soạn câu hỏi thi và gửi cho người chịu trách nhiệm tổng hợp đề (thầy Quốc), sắp xếp chấm bài, trả bài và gửi điểm cho phòng khảo thí.