Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-ĐHQG, ngày 13/9/2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt số lượng vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong năm 2021 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2025 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

       

STT

CÔNG TÁC

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

1.      

– Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, dự thảo Thông báo tuyển dụng viên chức.

– Báo cáo ĐHQG-HCM.

– Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát.

– Thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thành lập các bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

15/4/2022 – 29/4/2022

2.      

– Thông báo Tuyển dụng viên chức ngạch: Giảng viên (V.07.01.03), Nghiên cứu viên (V.05.01.03), Chuyên viên (01.003).

– Nhận hồ sơ đăng ký.

– Lập danh sách ứng viên.

– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.

05/5/2022-

30/5/2022

 

3.      

– Thông báo tới người dự tuyển.

– Thông qua nội dung ôn tập và tổ chức ôn tập (nếu có).

30/5/2022 – 02/6/2022

4.      

Xét tuyển viên chức chức danh Giảng viên

* Vòng 1

–      Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. HĐTD sẽ thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.

*  Vòng 2

–      Thuyết giảng để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

Tiếp nhận vào làm viên chức:

* Vòng 1

–      Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

* Vòng 2

–      Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.

– Tổ chức chấm thi và chấm phúc khảo (nếu có)

03/6/2022 –

20/6/2022

 

5.      

– Thông báo kết quả tuyển dụng.

20/6/2022 – 30/6/2022

6.      

Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Ban hành Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức.

– Nhận hồ sơ bổ sung của ứng viên trúng tuyển

– Kiểm tra hồ sơ trúng tuyển

– Báo cáo kết quả về ĐHQG-HCM

– Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả kỳ thi, quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm viên chức.

01/7/2022 – 15/7/2022

7.      

Ký hợp đồng làm việc, tập sự (nếu có), bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp.

15/72022-

20/7/2022

 

 Tải kế hoạch tại đây