Kết quả cung cấp thông tin lưu trú NH 2017-2018

Kết quả cung cấp thông tin lưu trú NH 2017-2018

Các sinh viên đã cung cấp thông tin lưu trú thành công (có biên nhận hoặc trả lời qua mail) mà chưa được cập nhật trong danh sách vui lòng liên hệ trực tiếp p.CTSV từ hôm nay đến 16g00 ngày 06/7/2018 đề được giải quyết

{aridoc width=”900″ height=”700″}https://hcmus.edu.vn/attachments/article/1209/2018-6-QL%20ngoai%20tru%201718%20All%2025.6.pdf{/aridoc}