KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHU KỲ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHAI MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHU KỲ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Sáng ngày 07/10, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHTN) phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc; Về phía Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) có: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn, TS. Trần Hữu Lượng – Thư ký và các thành viên trong Đoàn; Về phía Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có đại diện lãnh đạo các Ban và đơn vị trực thuộc; Về phía Trường ĐH KHTN có PGS.TS. Trần Lê Quan – Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên trong Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, lãnh đạo các Khoa, cán bộ, giảng viên và sinh viên.

TS. Tạ Thị Thu Hiền- Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG HN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đánh giá kết quả các hoạt động và ghi nhận những nỗ lực của Trường ĐH KHTN trong hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và cảm ơn Nhà trường đã tin tưởng, lựa chọn và phối hợp hiệu quả với Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN để triển khai hoạt động đánh giá ngoài lần này.

PGS.TS. Trần Lê Quan – Hiệu trưởng phát biểu và trình bày tổng quan về Nhà trường

Thay mặt Trường ĐH KHTN, PGS.TS. Trần Lê Quan – Hiệu trưởng Nhà trường trình bày tổng quan về Nhà trường, quá trình triển khai tự đánh giá đã được Nhà trường thực hiện, những điểm mạnh, tồn tại và thách thức đối với trường trong giai đoạn tiếp theo. PGS.TS. Trần Lê Quan cũng đã gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Trung tâm và Đoàn chuyên gia ĐGN đã nhận lời triển khai hoạt động KĐCLGD theo chu kỳ 2 tại Trường. Nhà trường rất tin tưởng với kinh nghiệm và chuyên môn phong phú của mình, Đoàn Đánh giá ngoài sẽ giúp nhà trường xác định được các hoạt động cần cải thiện cũng như cung cấp các khuyến nghị hữu ích cho việc khắc phục, nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ phối hợp tích cực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn đánh giá ngoài hoàn thành chương trình khảo sát chính thức.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chu kỳ 2 Trường ĐH KHTN sẽ diễn ra từ ngày 07/10/2022 đến hết ngày 12/10/2022. Sau phiên khai mạc, Đoàn chuyên gia ĐGN sẽ triển khai các hoạt động nghiên cứu hồ sơ minh chứng, phỏng vấn, khảo sát thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan, thăm và kiểm tra cơ sở vật chất của Nhà trường để có thể đưa ra những nhận định, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chuẩn chất lượng đối với các hoạt động của Nhà trường.

Một số hình ảnh tại Chương trình khai mạc: