KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CHU KỲ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

Chiều ngày hôm nay 19/9, Lãnh đạo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã đón tiếp đoàn chuyên gia đến khảo sát sơ bộ chuẩn bị cho công tác đánh giá chất lượng theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn đánh giá đã thực hiện công tác kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng và một số địa điểm Nhà trường chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức diễn ra từ ngày 07/10 – 12/10/2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – ĐHQG Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã thay mặt đoàn khảo sát chia sẻ về nhận định ban đầu đối với công tác chuẩn bị cho đợt đánh giá này: “Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có sự chuẩn bị tốt hồ sơ, đặc biệt là việc số hóa các minh chứng, các báo cáo được chuẩn bị khá đầy đủ, đồng thời trường cũng đã có những cải tiến đáng ghi nhận từ những nhận xét đánh gia từ chu kỳ điểm định trước vào năm 2016”.

 Trong quá trình thảo luận về những điểm cần làm rõ trong công tác chuẩn bị giữa phía Trường và phía đoàn kiểm định, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức cũng đánh giá cao những thành quả mà tập thể viên chức, người lao động của Nhà trường đã cố gắng xây dựng để thực hiện sứ mệnh đề ra, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những thách thức lớn mà Trường phải đối diện khi bối cảnh tuyển sinh các ngành đặc thù không được như mong đợi. GS. Đức cũng đề nghị Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cần bổ sung các minh chứng và thể hiện rõ hơn những thành tựu đã đạt được theo phản hồi góp ý ban đầu của đoàn đánh giá trước ngày kiểm định chính thức.

Kết thúc buổi khảo sát, hai bên đã ký biên bản làm việc và thể hiện ý chí của đoàn đánh giá là trên tinh thần tôn trọng đồng nghiệp, đánh giá công tâm, nhận định khách quan, đưa ra những nhận xét sâu và tư vấn chính xác trong quá trình phát triển của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục (đoàn đánh giá ngoài) sẽ đến làm việc chính thức tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM bao gồm:

Trưởng đoàn: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội

Thư ký: TS. Trần Hữu Lượng – Trưởng phòng Hợp tác – Phát triển, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

Thành viên:

1. PGS.TS. Đinh Văn Toàn – Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN

2. PGS.TS. Ngô Văn Thuyên – Nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TP.HCM

3. PGS.TS. Lê Chi Lan – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn

4. GS.TS. Nguyễn Hòa – Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

5. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải – Chủ nhiệm Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN


Giám sát: Ths. Bùi Thị Thu Thủy – Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN

————————

Một số khái niệm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

“Chất lượng của cơ sở giáo dục đại học” là sự đáp ứng mục tiêu do cơ sở giáo dục đề ra, đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu giáo dục của Luật giáo dục đại học, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

“Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học” là việc thu thập, xử lý thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá đối với toàn bộ các hoạt động của cơ sở giáo dục, bao gồm: đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và kết quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

“Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học” là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Một số hình ảnh: