Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Lâm

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Lâm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. NGUYỄN THANH LÂM, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Quang học – 64440109, với đề tài “Nghiên cứu tính chất quang phi tuyến bậc III qua chiết suất phi tuyến, hệ số hấp thụ phi tuyến của một số thuốc nhuộm hữu cơ và ứng dụngvào lúc 9g00, ngày 16/4/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM