Thẻ: Phòng Đào tạo Sau Đại học

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024
Bài viết

Thông báo kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024

     THÔNG BÁO Kết quả học bổng chuyển tiếp sinh đợt 1, năm học 2023-2024         Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-KHTN ngày 07/09/2023 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định cấp học bổng cho học viên thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển vào chương trình đào tạo...

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi
Bài viết

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Tuấn Anh, NCS Trần Xuân Hồi

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO 1. NGUYỄN TUẤN ANH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào...

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017
Bài viết

Thông báo đăng ký môn học học phần hè chương trình cao học khóa 27/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THÔNG BÁO v/v đăng ký môn học học phần hè – chương trình cao học khóa 27/2017   TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO...

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang
Bài viết

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Lương Phước Toàn, NCS Nguyễn Hữu Duy Khang

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO    1. LƯƠNG PHƯỚC TOÀN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở...