Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Đức Dũng

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Phạm Đức Dũng

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

 NCS. PHẠM ĐỨC DŨNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62 44 27 01, với đề tài “Áp dụng Montmorillonite điều chế từ đất sét Lâm Đồng làm xúc tác và chất mang rắn cho một số phản ứng đa thành phần trong điều kiện hóa học xanhvào lúc 8g00, ngày 26/6/2018,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM