Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Hoài Trung

Lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Hoài Trung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. ĐẶNG HOÀI TRUNG, chuyên ngành Vật lý địa cầu – 62 44 15 01, với đề tài “Bài toán thuận và ngược trong Rađa xuyên đất buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g00 ngày 16/07/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM