Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Khánh Linh, Nguyễn Thị Mỹ Nương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn của NCS Đặng Khánh Linh, Nguyễn Thị Mỹ Nương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

              

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

1. NCS. ĐẶNG KHÁNH LINH, chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán – 62440103, với đề tài “Các tính chất vận chuyển của cấu trúc lớp” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 9g30 ngày 28/05/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG, chuyên ngành Di truyền học – 62 42 70 01, với đề tài “Nghiên cứu cơ chế phân tử kháng ung thư của bài thuốc Nam địa long buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g00 ngày 23/05/2018, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM