LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/05/2023 đến 05/05/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 01/05/2023 đến 05/05/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
01/05/2023
    Nghỉ Lễ theo quy định  
Thứ 3
02/05/2023
    Nghỉ Lễ theo quy định  
Thứ 4
03/05/2023
    Nghỉ Lễ theo quy định  
Thứ 5
04/05/2023
       
Thứ 6
05/05/2023
08g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hữu Trí Nhật, ngành Đại số và lý thuyết số Phòng Đào tạo Sau đại học
10g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Vũ Mai Trang, ngành Đại số và lý thyết số Phòng Đào tạo Sau đại học
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: