Danh mục: Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2023 đến 10/12/2023)
Bài viết

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 04/12/2023 đến 10/12/2023)

  Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị Thứ 2 04/12/2023 08g00 F.102, F.203 Đánh giá ASIIN cấp cụm chương trình Khoa học Trái đất Phòng KT&ĐBCL Thứ 3 05/12/2023 08g00 F.102 Đánh giá ASIIN cấp cụm chương trình Khoa học Trái đất Phòng KT&ĐBCL 09g00 F.203 Bảo vệ LATS...