LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/07/2023 đến 08/07/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 03/07/2023 đến 08/07/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
03/07/2023
08g30 F.102 Họp giao ban tháng 7/2023 Phòng TCHC
Thứ 3
04/07/2023
08g30 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Phòng ĐT SĐH
10:00-11:30 F.102 Tiếp Tuỳ Viên Đại sứ Quán Pháp P.QHĐN
Thứ 4
05/07/2023
17h00 – 19h30 F.102 Hội nghị BCH Đoàn trường khóa XI Đoàn thanh niên
Thứ 5
06/07/2023
07g30 – 17g00 I.11 Đại học Quốc gia TP.HCM duyệt quyết toán 2022 P. KH-TC
09g00 F205A Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lê Quí Danh, ngành Đại số và lý thuyết số Phòng ĐT SĐH
09g30 F.207 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
10g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Phan Trung Hiếu, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
13g30   Lễ tuyên dương Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Sinh học Phòng Công tác Sinh viên
14g00 F.102 Họp hội đồng Thi đua khen thưởng Phòng TCHC
Thứ 6
07/07/2023
07g30 – 17g00 I.11 Đại học Quốc gia TP.HCM duyệt quyết toán 2022 P. KH-TC
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Cẩm Tú, ngành Đại số và lý thuyết số Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
08/07/2023
08g00 I. 12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật điện tử – Chuyên ngành Điện tử Viễn thông và Máy tính Phòng ĐT SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: