LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/06/2023 đến 09/06/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 05/06/2023 đến 09/06/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
05/06/2023
08g30-10g00 I.12 Họp báo cáo kết quả ĐGNL Đợt 2/2023 Phòng Khảo thí & ĐBCL
Thứ 3
06/06/2023
       
Thứ 4
07/06/2023
08g00 I.11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT Sau đại học
08g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học vật liệu Phòng ĐT Sau đại học
13g00 I.12 Tiếp đoàn kiểm tra đề tài cấp quốc gia mã số ĐTĐL.CN-40/22 do TS. Huỳnh Lê Thanh Nguyên làm chủ nhiệm Phòng KHCN, Phòng KH-TC, Phòng QTTB, Chủ nhiệm đề tài
Thứ 5
08/06/2023
08g00 GĐ 1 Hội nghị cán bộ chủ chốt Phòng Tổ chức – Hành chính
08g00-17g00 I.11 Duyệt quyết toán các Trung tâm năm 2022 Phòng KH-TC
09g00 GĐ 1 Họp giao ban mở rộng Phòng Tổ chức – Hành chính
14g30 F.102 Họp hội đồng sáng kiến Phòng Tổ chức – Hành chính
Thứ 6
09/06/2023
08g00-17g00 I.11 Duyệt quyết toán các Trung tâm năm 2022 Phòng KH-TC
08g00 F.102 Họp BCH Đảng bộ VP Đảng ủy
09g00 F.102 Họp Hội đồng Trường VP Hội đồng Trường
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên