LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2023 đến 11/11/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06/11/2023 đến 11/11/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
06/11/2023
07:00 – 17:00 F203 Chương trình báo cáo kiểm tra lĩnh vực Liên kết đào tạo nước ngoài (ĐHQG-HCM) Phòng QHĐN
07g00 I.11 Chương trình kiểm tra hoạt động Liên kết đào tạo nước ngoài của ĐHQG-HCM Phòng QHĐN
08g00 F.102 Họp giao ban tháng 11/2023 Phòng TCHC
16g30 I.11 Họp cựu sinh viên Hội cựu sinh viên
Thứ 3
07/11/2023
08g00 F.102 Đón đoàn kiểm tra ĐHQG-HCM Phòng QHĐN
14g00 I.11 Họp trao đổi phần mềm với công ty SHUB Phòng CTSV
Thứ 4
08/11/2023
09g00 I.11 Tiếp đoàn hội Vật lý Hàn Quốc P.QHĐN
10h00-12h30 I.12 Họp với nhóm dự án website Khoa học và Công nghệ của ĐHQG-HCM Phòng KHCN
Thứ 5
09/11/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
08g15 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Võ Đức Cẩm Hải, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH
15g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
10/11/2023
Cả ngày   Hội nghị Hội đồng Trường Theo kế hoạch
Thứ 7
11/11/2023
Cả ngày   Hội nghị Hội đồng Trường Theo kế hoạch