LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/05/2023 đến 13/05/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 08/05/2023 đến 13/05/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
08/05/2023
08g00 F.102 Tiếp đón đoàn Đại học Bialystok, Balan Phòng QHĐN
14g00 I.11 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng Đào tạo Sau đại học
14g00 – 19g30 F.102 Hội nghị kiện toàn BCH HSV trường Văn phòng Đoàn thanh niên
15g00 I.12 Báo cáo CĐTS của NCS ngành Sinh lý học người và động vật Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 3
09/05/2023
09g00 I.11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng Đào tạo Sau đại học
07g30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. Chủ nhiệm: ThS. Đào Thị Băng Tâm Phòng KHCN và Chủ nhiệm đề tài
15g00 I.11 Gặp gỡ và trao đổi với Phụ huynh các vấn đề liên quan SV Phòng CTSV
Thứ 4
10/05/2023
       
Thứ 5
11/05/2023
08g30 – 11g30 F.102 Seminar của GS. Piotr Zieliński (Trường ĐH Białystok, Ba Lan) Khoa Vật lý – VLKT
Thứ 6
12/05/2025
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
13/05/2025
08g30 I.12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Toán ứng dụng Phòng Đào tạo Sau đại học

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: