LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/07/2023 đến 15/07/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/07/2023 đến 15/07/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
10/07/2023
       
Thứ 3
11/07/2023
08g00 I. 12 Bảo vệ luận văn Thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
08g45 I.11 Tiếp đoàn kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ Nghị định thư, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trí Nhân Chủ nhiệm/Nhóm thực hiện đề tài, Phòng KH-TC, Phòng QTTB, Phòng KHCN
13g30 F.102 Lễ tuyên dương Sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Sinh học Phòng Công tác Sinh viên
15g00 F.102 Công tác tổ chức đăng cai Olympic Sinh học Sinh viên 2024 Khoa Sinh học – CNSH
Thứ 4
12/07/2023
       
Thứ 5
13/07/2023
13g00 I.11 Tiếp đón công ty SK Phòng Quan hệ Đối ngoại
Thứ 6
14/07/2023
14g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. CNĐT: TS. Trần Thị Thảo Nguyên Phòng KHCN và CNĐT
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
15/07/2023
08g30 F 102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Tạ Thị Kiều Hạnh, ngành Khoa học Vật liệu Phòng ĐT SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: