LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/6/2024 đến 16/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 10/6/2024 đến 16/6/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
10/06/2024
9:00 F.102 Kết nạp Đảng cho GV Khoa CNTT Khoa CNTT
14:00 I.12 Sinh hoạt Chi bộ KHCN Chi bộ KHCN
Thứ 3
11/06/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quang học Phòng ĐT SĐH
8:00 I.11 Hỗ trợ công tác tổ chức Lễ trao học bổng Vừ A Dính Phòng CTSV
9:00 F 102 Họp Hội đồng thẩm định mở ngành thí điểm trình độ thạc sĩ ngành Khoa học tích hợp h Phòng ĐT SĐH
15:00 I.11 Họp hội đồng đánh giá giữa kỳ đề tài ĐHQG-HCM
Thứ 4
12/06/2024
9:00 I.11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
Thứ 5
13/06/2024
Thứ 6
14/06/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
14:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trương Thị Tinh Tươm, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
15/06/2024
8:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Tôn Nữ Quỳnh Trang, ngành Quang học Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
16/06/2024
9:00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Lưu Xuân Thắng, ngành Toán ứng dụng Phòng ĐT SĐH