LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/05/2024 đến 19/5/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 13/05/2024 đến 19/5/2024)
Phòng KHTC sử dụng phòng I.12 từ ngày 13/05/2024 đến ngày 24/05/2024
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
13/05/2024
Thứ 3
14/05/2024
Thứ 4
15/5/2024
14:00 I.11 Họp nội bộ ISO P.KTĐBCL
Thứ 5
16/5/2024
Thứ 6
17/5/2024
13:00 F.102 Đón tiếp đại diện Đại học Quốc gia Singapore, Giáo sư Eddie Lau – Thuyết trình một số đề tài nghiên cứu khoa học và thảo luận cơ hội hợp tác với Khoa Môi Trường P. QHĐN
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
18/5/2024
7:00 F.102 phòng tiểu ban Hội nghị Khoa học trẻ Đoàn – Hội
9:00 I .11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
19/5/2024
8:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hữu Cần, ngành Toán giải tích Phòng ĐT SĐH