LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/05/2023 đến 21/05/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 15/05/2023 đến 21/05/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

15/05/2023

08g00 I.11 Họp liên quan đến ASIIN (cấp CTĐT) Phòng KT&ĐBCL
09g00 F.102 Họp tập thể lãnh đạo đề xuất chủ trương bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Phòng TCHC
Thứ 3
16/05/2023
08g00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng Đào tạo Sau đại học
13g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 4
17/05/2023
07g30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng Đào tạo Sau đại học
09g00 I.11 Gặp mặt và trao đổi sinh viên về các vấn đề liên quan đến Sinh viên P. Công tác Sinh viên
13g30 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng Đào tạo Sau đại học
13g30 I.11 Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG. Chủ nhiệm: ThS. Huỳnh Hữu Luân Phòng KHCN và Chủ nhiệm đề tài
Thứ 5
18/05/2023
       
Thứ 6
19/05/2025
08g00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng Đào tạo Sau đại học
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
14g00 I.23 Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần III Phòng KT&ĐBCL
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Lương An Vinh, ngành Khoa học máy tính Phòng Đào tạo Sau đại học
Thứ 7
20/05/2025
06g00 -18g00 F.102 Tuyển sinh SĐH 2023- đợt 1 Phòng Đào tạo Sau đại học
Chủ nhật
21/05/2025
06g00 – 17g00 F.102 Tuyển sinh SĐH 2023- đợt 1 Phòng Đào tạo Sau đại học

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: