LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/04/2023 đến 21/04/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/04/2023 đến 21/04/2023)
  Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
17/04/2023
07g00 I.11 Tiếp GS Morten – Nobel Hóa học Usci-Hub
09g00 F.102 Họp trao đổi về các lĩnh vực Địa chất – Môi trường Phòng KHCN
09g00 I.12 Họp thảo luận kết quả đánh giá ASIIN cho cụm Toán, Lý, Điện tử Viễn thông Phòng KT&ĐBCL
Thứ 3
18/04/2023
13g00 Hội trường Trần Chí Đáo Khai mạc cuộc thi Olympic Hóa học  
Thứ 4
19/04/2023
15g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM (ThS. Trương Thị Tinh Tươm). Phòng KHCN
Thứ 5
20/04/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Quang Huy, ngành Sinh lý học người và Động vật Phòng Đào tạo SĐH
Thứ 6
21/04/2023
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
22/04/2023
08g30 Hội trường Trần Chí Đáo Bế mạc cuộc thi Olympic Hóa học  

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

Từ ngày 17/04/2023 đến 23/04/2023

Địa điểm: cơ sở 2, Khu đô thị ĐHQG-HCM

Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XI năm 2023