LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/6/2024 đến 23/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 17/6/2024 đến 23/6/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
24/06/2024
13:00 I.12 Bảo vệ đề cương chuyên ngành GDSHTN đợt 2 – K32 Khoa SH-CNSH
Thứ 3
25/06/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành SHTN- Giảng dạy SHTN Phòng ĐT SĐH
10:30 F.102 Họp hội đồng thẩm định trang thiết bị PTN phục vụ đào tạo Phòng QTTB
11:00 I.11 Sinh hoạt chi bộ TTTT Phòng TTTT
Thứ 4
26/06/2024
7:30 I 12 Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
13:00 I 12 Báo cáo đề cương chuyên ngành hóa sinh Khoa SH-CNSH
13:30 F.102 Chương trình triển khai các quyết định kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Trường VPĐU
Thứ 5
27/06/2024
8:00 I.11 Họp chi bộ TCHC Phòng TCHC
10:00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề án ĐHQG-HCM, CN: TS. Đoàn Ngọc Nhuận P. KHCN + CNĐT
13:30 F.102 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 6 năm 2024 VPĐU
14:30 I.11 Họp chi bộ CTSV P.CTSV
Thứ 6
28/06/2024
9:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Hóa học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
29/06/2024
9:30 F.102 Bảo vệ LATS cầp CSĐT của NCS Trương Đặng Hoài Thu Phòng ĐT SĐH
Chủ nhật
30/06/2024
9:30 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Trần Thiện Khải, ngành Toán ứng dụng Phòng ĐT SĐH