LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/06/2023 đến 24/06/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 19/06/2023 đến 24/06/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
19/06/2023
14g00 I.11 Họp xét TĐKT 2023 Trung tâm ngoại ngữ
Thứ 3
20/06/2023
08h30 F.102 Thành đoàn kiểm tra Báo cáo tổng kết năm học Đoàn Thanh niên
14g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Nguyễn Thị Phương Thảo, ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
14g00 I.12 Báo cáo tổng kết năm học Khoa Sinh học – CNSH
Thứ 4
21/06/2023
07g30 GĐ 1; HT I Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 Phòng ĐT SĐH
08g00 I.11 Phòng họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ Phòng ĐT SĐH
08g30 I.12 Họp xét TĐKT Phòng TCHC Phòng TCHC
14g00-16g00 F.102 Họp Hội đồng tuyển sinh Phòng Đào tạo
Thứ 5
22/06/2023
 13h30  F.102  Lớp bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023  Văn phòng Đảng ủy
Thứ 6
23/06/2023
07g30 GĐ 1; HT I Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 Phòng ĐT SĐH
08g00 I.11 Phòng họp chuẩn bị Lễ Tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ Phòng ĐT SĐH
08h00 – 11h30  F.102  Lớp bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023  Văn phòng Đảng ủy
13g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Giảng dạy sinh học thực nghiệm Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
24/06/2023
08g00 F.202 Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Cơ sở toán cho Tin học – Chuyên ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH
08g30 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ Ngành Hóa sinh Phòng ĐT SĐH
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Nguyễn Thị Mộng Tuyền, ngành Đại số và lý thuyết số Phòng ĐT SĐH
09g00 F.205B Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Cao Văn Chung, ngành VL nguyên tử và hạt nhân Phòng ĐT SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: