LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/04/2024 đến 26/04/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22/04/2024 đến 26/04/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
22/04/2024
Thứ 3
23/04/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành SHTN – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
07:30
Cả ngày
F.102 Đánh giá chính thức theo ASIIN (cụm Hóa sinh) Phòng KT&ĐBCL
Thứ 4
24/04/2024
07:30
Cả ngày
F.102, F.203 Đánh giá chính thức theo ASIIN (cụm Hóa sinh) Phòng KT&ĐBCL
8:30 I11 Họp Hội đồng thẩm định mở ngành Khoa học QL và KT đất đai Phòng Đào tạo
Thứ 5
25/04/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
13:30 F.203 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Trương Văn Tuấn, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
14:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
07:30
Cả ngày
F.102,
Sáng F.203
Đánh giá chính thức theo ASIIN (cụm Hóa sinh) Phòng KT&ĐBCL
Thứ 6
26/04/2024
8:00 F.102 Hội nghị Hội đồng trường Lần 16, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng Hội đồng trường
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính Phòng ĐT SĐH
13:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin Phòng ĐT SĐH
14:00 F102 Hội nghị quy hoạch cấp trường VPĐU
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên