LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/06/2023 đến 01/07/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 26/06/2023 đến 01/07/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
26/06/2023
08g00 I .12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Cơ sở toán cho Tin học- Chuyên ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT SĐH
13g30 I.11 Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm – Chuyên ngành Sinh lý động vật Phòng ĐT SĐH
14g00 I.12 Họp HĐ nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, CN: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo Phòng KHCN, CNĐT
Thứ 3
27/06/2023
08g00   Bảo vệ LATS cấp CSĐT của ncs Dương Ngọc Diễm, ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
08g30 F.102 Buổi làm việc giữa Đảng ủy trường và các chi bộ về việc Xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị sinh viên VPĐU
09g00 I.11 Tiếp Tập đoàn Hoa Sen P.QHĐN
Thứ 4
28/06/2023
08g30 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH
08g30-9g30 I.11 Họp chi bộ Khảo thí & ĐBCL Phòng Khảo thí & ĐBCL
09g30 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Dũng Chinh, ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán Phòng ĐT SĐH
15g00 I.11 Trao đổi tình hình và kết quả thực hiện Hội đồng Đạo đức Nghiên cứu trên động vật Phòng KHCN
Thứ 5
29/06/2023
08g00 I. 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của ncs Nguyễn Trường Hải, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH
13g30 F.102 Hội nghị BCH Đảng bộ tháng 6/2023 VPĐU
14g00 I.11 Nghiệm thu đề tài Sở KH&CN của TS. Đặng Thị Tùng Loan P.KHCN
14g00 I.12 Bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Vật lý kỹ thuật Phòng ĐT SĐH
14g00 F.202 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Thị Thương, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý Phòng ĐT SĐH
Thứ 6
30/06/2023
07g30 Phòng họp BM VLHN Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân Phòng ĐT SĐH
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp ĐVCM của NCS Bùi Anh Thy, ngành Di truyền học Phòng ĐT SĐH
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
01/07/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Ngọc Chí, ngành Hóa hữu cơ Phòng ĐT SĐH

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: