LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/5/2024 đến 01/6/2024)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 27/5/2024 đến 01/6/2024)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
27/05/2024
8:30 I.12 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học vật liệu (Viện) Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Tiếp Lãnh sự quán Ấn Độ P.QHĐN
8:30 I.11 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Khoa học vật liệu liệu Phòng ĐT SĐH
14:00 I.11 Họp chi bộ CTSV Chi bộ CTSV
15:00 I.12 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Môi trường Đất và nước Phòng ĐT SĐH
Thứ 3
28/05/2024
8:00 F.102 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Sinh lý học người và động vật Phòng ĐT SĐH
10:00 I.11 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Nguyễn Thái Ngọc Uyên Phòng KHCN + CNĐT
10:30 I.12 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Sinh thái học Phòng ĐT SĐH
13:30 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG-HCM. CNĐT: TS. Phạm Thanh Tuấn Anh Phòng KHCN + CNĐT
Thứ 4
29/5/2024
8:00 I 12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Sinh thái học Phòng ĐT SĐH
8:30 F.102 Tiếp đoàn Institute of Aeronautical Engineering (IARE) P.QHĐN
9:30 I 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học Phòng ĐT SĐH
Thứ 5
30/5/2024
Thứ 6
31/5/2024
10:00 F.102 Lễ trao Bản ghi nhớ với Công ty Vinacontrol P. QHĐN
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên
Thứ 7
01/6/2024
14:00 I.12 Phỏng vấn xét tuyển NCS ngành Vi sinh vật học Phòng ĐT SĐH