LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/05/2023 đến 03/06/2023)

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29/05/2023 đến 03/06/2023)
Ngày Giờ Địa điểm Nội dung cuộc họp Đơn vị chuẩn bị
Thứ 2
29/05/2023
08g00 F.102 Ký kết MoU với Scripps Phòng QHĐN
08g00 I.11 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
13g00 F.102 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
13h00 – 17h00 I.11 Thảo luận và làm việc giữa Khoa VL-VLKT và Viện hải dương học Scripps Phòng QHĐN
Thứ 3
30/05/2023
08g00 – 17g00 F.102 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
14g00 I.12 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp ĐHQG, Chủ nhiệm: ThS. Lê Văn Trình Phòng KHCN
Thứ 4
31/05/2023
08g00 I.12 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Di truyền học Phòng ĐT Sau đại học
08g00 I. 11 Bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Quang học Phòng ĐT Sau đại học
08g00 – 17g00 F.102 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
08g30 F 200 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Hoàng Thị Phương Chi, ngành Môi trường đất và nước Phòng ĐT Sau đại học
14g00 – 17g00 F.203 Tiếp đoàn giáo sư NCHU Phòng QHĐN
Thứ 5
01/06/2023
08g00 – 17g00 F.102 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
10g00 I.12 Hop Ban chuyên môn ngành Khoa học dữ liệu Phòng ĐT Sau đại học
14g00 HT I Seminar giữa trường ĐH KHTN và ĐH Yuntech Phòng QHĐN
14g30 I.11 Ban chủ nhiệm khoa SH-CNSH cùng phòng Quan hệ Đối ngoại trao đổi hợp tác với đại diện Cục kiểm lâm Hoa Kỳ USFS Khoa Sinh học – CNSH
Thứ 6
02/06/2023
08g00 – 17g00 F.102 Chấm thi tuyển sinh SĐH Phòng ĐT Sau đại học
14g00 VP Hiệu Trưởng Hiệu trưởng tiếp tự do Cán bộ Viên chức và Sinh viên  
Thứ 7
03/06/2023
09g00 F.102 Bảo vệ LATS cấp CSĐT của NCS Nguyễn Hoàng Tùng, ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân Phòng ĐT Sau đại học

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: