Lịch thi đấu lượt về giải Futsal HDBank vô địch quốc gia và giải sinh viên TPHCM đồng hành 2018

Lịch thi đấu lượt về giải Futsal HDBank vô địch quốc gia và giải sinh viên TPHCM đồng hành 2018

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ GIẢI FUTSAL HDBANK VÔ ĐỊCH QUỐC GIA

VÀ GIẢI SINH VIÊN TPHCM ĐỒNG HÀNH 2018

 

  • Thời gian: Lượt về 08 – 29/9/2018
  • Địa điểm: Nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng Quận 11

 

Lượt

Ngày

Giờ

MT

Đội

Đội

X

08/9

9h00

T61

SG FC

Sanatech KH

11h00

TSV01

SƯ PHẠM

TĐT

12h30

T62

HT ĐN

Cao Bằng

14h30

TSV02

NÔNG LÂM

MỞ

16h00

T63

HPN ĐHGĐ

Sanna KH

09/9

11h00

TSV03

CÔNG NGHIỆP

GIA ĐỊNH

12h30

T64

THH

KT ĐN

14h30

TSV04

SPKT

BÁCH KHOA

16h00

T65

TSB

TSN

XI

10/9

11h00

TSV05

SÀI GÒN

HUFLIT

12h30

T66

Sanna KH

HT ĐN

14h30

TSV06

KHTN

KIẾN TRÚC

16h00

T67

Cao Bằng

Sanatech KH

11/9

9h00

T68

TSN

THH

11h00

TSV07

HUTECH

KINH TẾ – LUẬT

12h30

T69

TSB

SG FC

14h30

TSV08

GTVT

CNSG

16h00

T70

KT ĐN

HPN ĐHGĐ

XII

13/9

9h00

T71

Cao Bằng

KT ĐN

11h00

TSV09

SƯ PHẠM

NÔNG LÂM

12h30

T72

Sanatech KH

TSN

14h30

TSV10

TĐT

MỞ

16h00

T73

SG FC

Sanna KH

14/9

11h00

TSV11

CÔNG NGHIỆP

SPKT

12h30

T74

HT ĐN

TSB

14h30

TSV12

GIA ĐỊNH

BÁCH KHOA

16h00

TS75

HPN ĐHGD

THH

XIII

15/9

11h00

TSV13

SÀI GÒN

KHTN

12h30

T76

TSN

Cao Bằng

14h30

TSV14

HUFLIT

KIẾN TRÚC

16h00

T77

KT ĐN

Sanna KH

16/9

9h00

T78

HPN ĐHGĐ

SG FC

11h00

TSV15

HUTECH

GTVT

12h30

T79

THH

HTĐN

14h30

TSV16

KINH TẾ – LUẬT

CNSG

16h00

T80

TSB

Sanatech KH

XIV

18/9

9h00

T81

KT ĐN

TSB

11h00

TSV17

SƯ PHẠM

MỞ

12h30

T82

Sanna KH

THH

14h30

TSV18

TĐT

NÔNG LÂM

16h00

T83

Cao Bằng

HPN ĐHGĐ

19/9

11h00

TSV19

CÔNG NGHIỆP

BÁCH KHOA

12h30

T84

Sanatech KH

HT ĐN

14h30

TSV20

GIA ĐỊNH

SPKT

16h00

T85

SG FC

TSN

XV

21/9

9h00

T86

Cao Bằng

SG FC

11h00

TSV21

SÀI GÒN

KIẾN TRÚC

12h30

T87

Sanatech KH

Sanna KH

14h30

TSV22

HUFLIT

KHTN

16h00

T88

HT ĐN

KT ĐN

22/9

11h00

TSV23

HUTECH

CNSG

12h30

T89

HPN ĐHGĐ

TSN

14h30

TSV24

KINH TẾ – LUẬT

GTVT

16h00

T90

THH

TSB

XVI

23/9

11h00

TSV25

A01

C02

12h30

T91

KT ĐN

Sanatech KH

14h30

TSV26

B01

D02

16h00

T92

Sanna KH

Cao Bằng

24/9

9h00

T93

TSB

HPN ĐHGĐ

11h00

TSV27

C01

A02

12h30

T94

SG FC

THH

14h30

TSV28

D01

B02

16h00

T95

TSN

HT ĐN

XVII

26/9

9h00

T96

Sanna KH

TSN

11h00

TSV29

Thắng 1

Thắng 2

12h30

T97

Cao Bằng

TSB

14h30

TSV30

Thắng 3

Thắng 4

16h00

T98

KT ĐN

SG FC

27/9

12h30

T99

Sanatech KH

THH

16h00

T100

HT ĐN

HPN ĐHGĐ

XVIII

28/9

12h30

T101

TSB

Sanna KH

14h30

TSV31

Tranh hạng 3 – 4

16h00

T102

TSN

KT ĐN

29/9

9h00

T105

SG FC

HT ĐN

11h30

T104

THH

Cao Bằng

13h00

TSV32

Tranh vô địch

15h00

T103

HPNĐHGĐ

Sanatech KH

 

*Ghi chú: Các trận đấu của giải Fusal sinh viên đồng hành thành phố Hồ Chí Minh 2018, thi đấu xen kẽ với Giải Futsal Vô địch quốc gia 2018, theo các khung giờ sau:

T1 (11h00 – 12h00), T2 (14h30 – 15h30).