[MẪU] Đơn xin tổ chức Hội nghị, Hội thảo

[MẪU] Đơn xin tổ chức Hội nghị, Hội thảo

Phòng Quan hệ Đối ngoại đề nghị các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM, vui lòng gửi Đơn xin tổ chức HN, HT (theo mẫu file đính kèm) về Phòng QHĐN để tổng hợp thông tin báo cáo.

Trân trọng cảm ơn./.