Mẫu – Thỏa thuận hợp tác (MoA)

Mẫu – Thỏa thuận hợp tác (MoA)

Kính gửi các đơn vị,

Đính kèm dưới đây là Mẫu – Memorandum of Agreement (MoA) phiên bản tiếng Anh.

Các đơn vị tham khảo khi có nhu cầu ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đối tác.

Trân trọng.