Mời viết bài tham luận cho Hội thảo quốc tế về Biến đổi khí hậu 2019

Mời viết bài tham luận cho Hội thảo quốc tế về Biến đổi khí hậu 2019

Hội thảo quốc tế về Biến đổi Khí hậu “ Climate change challenge for the lower Mekong Basin region: Findings, Crucial problems and Lession learned from action plans to date” được tổ chức trong khuôn khổ dự án REACT – Nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu ở Lào, Campuchia và Việt Nam do Quỹ  Erasmus+ của Liên minh Châu Âu tài trợ.

Các tham luận tại hội thảo liên quan đến lĩnh vực biến đổi khí hậu sẽ được xét duyệt theo tiêu chuẩn quốc tế và có cơ hội xuất bản thành các ấn phẩm có chỉ số quốc tế với sự hỗ trợ của các trường Đại học Châu Âu.

  1. Thông tin hội thảo:
  • Thời gian: Ngày 19-20 tháng 09 năm 2019
  • Địa điểm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  1. Thời hạn và thủ tục đăng ký bài tham luận:
  • Thời hạn nộp bài tóm tắt: 30/5/2019
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
  • Đăng ký và nộp bài qua Email: climatechange2019@hcmussh.edu.vn
  • Biểu mẫu đăng ký và quy cách gửi bài download tại website:

http://www.climate-react.eu/international-conference

 Xin thông tin tới Qúy đơn vị.

 

Trân trọng.