NHỊP SỐNG SINH VIÊN

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố”

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố”

  Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai chương trình đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình xây dựng hình ảnh “Công dân thành phố” góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người TPHCM bằng loại hình văn hóa, văn nghệ. https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/tphcm-trien-khai-quang-ba-cac-tac-pham-van-hoc-nghe-thuat-va-xay-dung-hinh-anh-cong-dan-thanh-pho-1491888507   Xem các tác phẩm tại đây

Chương trình trao tặng  “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2021”

Chương trình trao tặng “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2021”

Sáng ngày 26/11/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã trao tặng “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2021” cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Đây là chương trình trao tặng sách ý nghĩa do Ông Đinh Hà Duy Linh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, Thành viên Hội đồng trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã có nhã ý trao tặng cho Trường món quà ý nghĩa này. “Top 100 quyển sách đáng...

Cuộc thi “Dấu ấn Tự nhiên”  – Chào mừng 80 năm hình thành và phát triển nhà trường

Cuộc thi “Dấu ấn Tự nhiên” – Chào mừng 80 năm hình thành và phát triển nhà trường

| 80 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM |   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xem là một trong những trường đại học giàu truyền thống và có lịch sử phát triển lâu đời của cả nước. Tiền thân của Trường là Trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện đại học Đông Dương thành lập năm 1941, sau đó được đổi tên thành trường Đại học Khoa học (Khoa học Đại học đường) năm 1953, đến năm 1957 trường có tên là Trường Đại học Khoa học...