Phỏng vấn học bổng Hanyang University, Korea

Phỏng vấn học bổng Hanyang University, Korea

THÔNG BÁO

Phỏng vấn học bổng Hanyang University (HYU, Korea)

. Thời gian: 16:00 chiều, 30/03/2018 (Thứ 6)

. Địa điểm: Phòng F.102 (lầu 1, dãy F, ĐH KHTN Q.5)

. Đăng ký tham dự: (Mã đăng ký: 2018-03-30 HYU, KR) LINK ĐĂNG KÝ

Hồ sơ chuẩn bị: SV chuẩn bị 01 trong các loại giấy tờ sau (CHỈ nhận bản sao photocopy, không cần công chứng)

. 01 Bản sao Bảng điểm tiếng Anh học kỳ gần nhất (không cần đóng mộc)

. HOẶC 01 CV tiếng Anh

. HOẶC 01 Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ

Danh sách Giáo sư phỏng vấn học bổng:

Prof. Young-Geun Han, Dept. of Physics; Director, Research Institute of Convergence of Basic Science
Kyung Joon Cha, Dean, Dept. of Mathematics
Hoeil Chung, Dept. of Chemistry
Youngpil Kim, Dept. of Life Science