Phỏng vấn Học bổng Sejong University, Korea

Phỏng vấn Học bổng Sejong University, Korea

Thông báo Phỏng vấn học bổng Sejong University, Korea

Thời gian: 14:30 chiều, 14/03/2018 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng F.102 (lầu 1, dãy F, Trường ĐH KHTN 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5)

Đăng ký tham dự: LINK 01 – REGISTER

Đăng ký tham gia tình nguyện viên: LINK 02 – RECRUITMENT

Hồ sơ chuẩn bị: SV chuẩn bị 01 trong các loại giấy tờ sau (CHỈ nhận bản sao photocopy, không cần công chứng)

. 01 Bản sao Bảng điểm tiếng Anh học kỳ gần nhất (không cần đóng mộc)

. HOẶC 01 CV tiếng Anh

. HOẶC 01 Bản sao Chứng chỉ Ngoại ngữ

Danh sách Giáo sư Trường Sejong University phỏng vấn học bổng:

. Prof. Seungbin MOON, Dean, Intl Affair Vice President, Computer Engineering Dept. http://home.sejong.ac.kr/~sbmoon/ 
. Prof. Seongkyong HONG, Dean, Engineering Faculty, Aerospace Engineering Dept. http://home.sejong.ac.kr/~skhong/ 
. Prof. Dongkyu LEE, Head, Civll & Environmental Engineering http://home.sejong.ac.kr/~dongkyulee/ 

Thông tin chi tiết học bổng: (file đính kèm)

Liên hệ:

. Trường ĐH KHTN: Cô Đỗ Hồng Xuân Nguyên, Phòng Quan hệ quốc tế – Quản lý dự án (internationalrelations@hcmus.edu.vn)

Phòng F.105, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ P.4 Q.5 TP.HCM

. Trường Sejong University: Ms. Yoong NGUYEN, Associate Coordinator, Center for International Affairs
209 Neungdong-ro Gwangjin Gu, Seoul, Korea, 143-747
T. +82 2 3408 4407 F. +82 2 3408 3813
E-mail: yoong@sejong.ac.kr Website: http://eng.sejong.ac.kr