QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG QUÀ TẶNG ĐỐI NGOẠI

Kính gửi quý đơn vị,

Căn cứ Công văn số 1282/KHTN-QHĐN, ngày 07/10/2019 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về Quy định sử dụng quà tặng đối ngoại.

Đề nghị quý đơn vị có nhu cầu sử dụng quà tặng đối ngoại (in logo trường) vui lòng gửi Đơn đề nghị hỗ trợ quà tặng đối ngoại đến Phòng Quan hệ Đối ngoại để nhận quà.

 

Đính kèm:

  + Quy định sử dụng Quà tặng đối ngoại;

  + Mẫu mô tả quà tặng;

  + Mẫu đề nghị hỗ trợ quà tặng đối ngoại.

 

Rất mong quý đơn vị thực hiện đúng theo quy định để phòng Quan hệ Đối ngoại có thể hỗ trợ tốt nhất. 

Trân trọng./.