Quyết toán Công trình CTXH tại Nhà Bè của Cụm CCB 487

Quyết toán Công trình CTXH tại Nhà Bè của Cụm CCB 487

Trong thời gian qua, hưởng ứng kế hoạch thực hiện công trình thi đua năm 2018 với chủ đề “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, các Hội CCB trong Cụm thi đua V (khối 487) đã tích cực tham dự, hỗ trợ tài chính để thực hiện công trình tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè đã thành công tốt đẹp.

Thường trực Cụm thi đua V (khối 487) báo cáo công khai tài chính thu, chi các khoản đóng góp của các cơ sở Hội CCB trong Cụm.