Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Seminar chung về Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu

Thời gian: 15:00 đến 17:00 Ngày 07/06/2022

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Mục đích: Seminar chung về Trí tuệ nhân tạo (AI) và Khoa học dữ liệu (DS) – viết tắt “Seminar AI” là chuỗi sinh hoạt chuyên môn chung của những người làm và học về các lĩnh vực trên.

Nội dung: Seminar AI chung sẽ bao gồm các nội dung chính: 

 1. Các báo cáo mời về AI và DS từ các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước;
 2. Giới thiệu các kết quả nghiên cứu và phát triển về AI và DS;
 3. Thảo luận những chủ đề được quan tâm của cộng đồng trong lĩnh vực AI và DS. 

Seminar AI được tổ chức trong tuần đầu của mỗi tháng, tùy theo điều kiện của báo cáo viên. Thời gian chính thức của seminar mỗi tháng được thông báo trên lịch Seminar của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và các trường, viện, doanh nghiệp.

Ban Chương trình:

 • Ngô Xuân Bách, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và DSLab (VIASM);
 • Lê Hoài Bắc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh;
 • Hồ Tú Bảo, DSLab (VIASM), Trưởng Ban;
 • Hà Minh Hoàng, Trường Đại học Phenikaa;
 • Thân Quang Khoát, SoIcT, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và DSLab (VIASM);
 • Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã;
 • Nguyễn Phi Lê, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội;
 • Trần Quốc Long, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội;
 • Nguyễn Hà Nam, VIASM;
 • Nguyễn Xuân Phong, Trường Đại học FPT;
 • Quản Thành Thơ, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh.

Lịch Seminar AI năm 2022

Talk 1: Optimal transport and statistical inference for complex structured data

Báo cáo mời: GS. Nguyễn Xuân Long, University of Michigan, Ann Arbor. 

Thời gian: 15:00 đến 17:00 ngày 07/06/2022.

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

Hình thức: Trực tiếp Talk 1 tại VIASM và trực tuyến Link tham dự Talk 01: 

 • Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94985968863?pwd=N3JGdmFuaEZlRkhEejhRRUxUMUZndz09
 • Meeting ID: 949 8596 8863
 • Passcode: 111222

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1RV6Jm5TjlOx07UzTcNrn9ebEl5T6BgNlh1ezUgOYiOY/viewform?edit_requested=true

 

Thông tin chi tiết: https://viasm.edu.vn/hdkh/seminar-chung-ve-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu