SINH HOẠT ĐẢNG BỘ LẦN I – NĂM 2023

SINH HOẠT ĐẢNG BỘ LẦN I – NĂM 2023

Sáng ngày 06/07, tại cơ sở Nguyễn Văn Cừ – Quận 5, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã tổ chức Sinh hoạt Đảng bộ lần I – Năm 2023.

PGS.TS. Trần Cao Vình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc

Nội dung sinh hoạt bao gồm:

  • Sơ kết hoạt động Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm cũng như các kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
  • Sinh hoạt chuyên đề: Triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Báo cáo viên: PGS. TS. Vũ Tình, Nguyên Báo cáo viên BTG Trung ương, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV

Trao tặng tác phẩm đến Chi ủy các Chi bộ, lãnh đạo đơn vị

Bên cạnh đó, tại khu vực “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định – TP. Hồ Chí Minh” của Trường đã diễn ra hoạt động triển lãm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; trưng bày Bộ sách di sản Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài việc tiếp cận trực tiếp những tư liệu, hình ảnh chân thực, giản dị về Bác. Trong quá trình tham quan, Quý đại biểu cũng có thể khám phá Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong môi trường thực tại ảo 3 chiều với kính thực tại ảo mang lại hiệu ứng sinh động, tạo cảm giác thú vị, hấp dẫn người dùng khi tham quan, trải nghiệm.

Đây là những hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách sâu rộng, hiệu quả, gắn với cán bộ, viên chức và người học của trường.