Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận thông báo vv mời đề xuất các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh, đợt 2 năm 2020